+ 420 222 197 804
info@novatec-eas.cz

Připojte se k nám  insta

Stabilní hasící zařízení

Elektronické zpracování dat je v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví lidské činnosti. S tímto pokrokem je spojena i výstavba datových center a bezpečnost zpracovávaných dat. Pomineme-li nebezpečí zcizení či zneužití dat, největší riziko hrozící serverovým místnostem plných počítačů a kilometrů kabelů je požár. Právě proto nabízíme našim ucelené řešení aktivní požární ochrany. 

Stabilní hasící zařízení naleznete v komerčních i státních aplikacích. Od datových sálů přes muzea, laboratoře až po technologická zařízení. Systémy, které Vám představujeme, jsou profesionálním řešením používaném po celém světě v tisících aplikací.

Přírodní inertní hasivo 

Termínem přírodní hasivo se rozumí směs v atmosféře běžně se vyskytujících prvků. V případě námi nabízených hasiv se jedná především o Dusík (N2), Argon (Ar) a jejich směsi. Nejhojněji používanými hasivami jsou pak směsi IG-55 (50% Ar; 50% N2) a IG-541 (50% Ar; 42% N2, 8% CO2). Systém Proinert2využívá přírodní hasiva IG-55, IG-541, IG-100 a IG-01 a je jedním z technicky nejlepších systémů na českém, ale i světovém trhu. Je to především díky patentované technologii samoregulačního ventilu. Největším benefitem tohoto řešení je snížení tlaku přímo na vyústění ventilu na pracovní tlak 42 bar. 

Výhody: Nižší cena systému díky absenci sběrného, vysokotlakého potrubí, nižším nákladům na přetlakovou klapku a potrubí, a v neposlední řadě také rychlejší montáž systému, díky absenci omezovače tlaku a vysokotlakého sběrného potrubí. 

Chemické hasivo

Plynové systémy s hasivem HFC 227ea, známé především pod obchodním názvem FM-200®, jsou jedním z celosvětově nejpoužívanějších hasiv. I přes své nesporné dopady na životní prostředí v dnešní době a i přes různá omezení, neexistuje zákaz použití systému s hasivem FM-200®. Proto je z hlediska SHZ častou volbou, především díky prostorové nenáročnosti strojovny a jednoduché instalaci. 
Nástupcem hasiva FM-200®, s menšími ekologickými dopady, jsou systémy „SEVO Force 500“ a „Hygood Sapphire®“ s hasivem Novec 1230TM. Toto chemické hasivo vyniká především svými výbornými hasicími schopnostmi a velmi malým environmentálním dopadem blížícímu se přírodním hasivům. 

Novec 1230TM 

Časy se mění a látky v požárních hasivech, které mají za důsledek ničení ozonu, už nadále nejsou akceptovatelné. Novec 1230TM nabízí rychlé, čisté a z dlouhodobého hlediska udržitelné hasivo. Chemické hasivo s nejnižší možnou emisí skleníkových plynů, a potenciálem GWP rovným 1 (GWP FM-200 = 2900)! Životnost hasiva v atmosféře je několik málo dní, na rozdíl od svého předchůdce, FM-200®, kde se životnost počítá v desítkách let! Americká agentura pro ochranu životního prostředí (EPA/SNAP) zalistovala hasivo Novec 1230TM na svůj seznam slovy „přijato bez výhrad"! 

Předejděte vzniku požáru pomocí permanentní inertizace

Permanentní inertizace Nebo také hypoxická ventilace je pojem, pod kterým se skrývá kontinuální přísun dusíku (N2) do střeženého prostoru. To má za následek snížení poměru kyslíku v atmosféře pod hranici 17%, což je kritická hodnota, při níž ještě může vzniknout a hořet oheň.Praktickým důsledkem inertizace je nemožnost vzniku požáru v inertizovaných prostorách! Přidanou hodnotou inertizace, a rozhodně ne zanedbatelnou, je fakt, že díky snížené hladině kyslíku jsou zpomalovány chemické procesy, které mají za následek stárnutí a oxidace organických i neorganických látek.

Potřebujete poradit? Volejte +420 222 197 804

Nebo Vás kontaktujeme my

Dejte nám na sebe kontakt a my vám zavoláme nebo napíšeme.

E-mail*
Telefon
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Smazat dotaz