Domů
Obchody

Automatický ochlazovací a hasicí systém AOHS

Automatický ochlazovací a hasicí systém se používá pro regulaci abnormálního tepelného namáhání, které může být v zařízení způsobeno jakoukoliv poruchovou příčinou.

Systém má možnost indikovat negativní vliv teploty v pracovním prostředí zařízení a začít ochlazovat poškozenou oblast. V kritické fázi (např. při velmi rychlém tepelně-deformačním jevu) může vzniknout požár zařízení a systém ASES je schopen tento požár uhasit během několika sekund. Systém je určen pro ochranu uzavřeného nebo polouzavřeného prostoru.

chci se chránit proti požáru

22

Výhody systému AOHS

HLAVNÍ VÝHODY

Zabrání spuštění stabilního hasícího zařízení ve velkých prostorech, poškození tak vznikne jen v daném prostoru

Využívá minimální množství hasícího média

Nižši náklady na obnovení provozu

Zabrání rozšíření požáru a škodlivých plynů do dalších prostor

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SYSTÉMU I.

Trafostanice

Rozpojovací skříně NN

Hlavní domovní skříně HDS

Elektroměrové rozvaděče

Rozvodná jádra

Instalační krabice zásuvek a vypínačů

 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SYSTÉMU II.

Elektronika strojů a zařízení

Datová a výpočetní technika

Elektrická zařízení používaná na veřejných produkcích

Průmyslové konektory

Baterie pro pohon elektromotorů, elektromobilů, záložní zdroje

125

PASIVNÍ SYSTÉM

Je aktivován průměrnou teplotou 100°C nebo plamenem, který lokálně zasáhne ASES. Při aktivaci systému je vytvořena v nosiči tryska, kterou je vypouštěn hasicí plyn do prostoru.

149

PASIVNÍ SYSTÉM S ČIDLEM

Čidlo napojíme na okruh, který je chráněn proudovým chráničem nebo na napěťovou spoušť, což umožní při aktivaci systému ASES odpojit zařízení od zdroje el. proudu v daném okruhu.

AKTIVNÍ SYSTÉM

Výhodou aktivního systému je zamezení požáru již v jeho počátku a minimalizace vzniku zplodin. Systém rovněž umí odpojit rozvaděč či okruh od el. proudu a vyslat signál na EPS nebo na jiný bezpečnostní systém.

46

AKTIVNÍ SYSTÉM ASES-DATVS

Má schopnost omezit (snížit) vznik abnormálního tepla v uzavřeném chráněném prostoru, čímž předchází možnému vzniku plamenného hoření a minimalizuje vznik škodlivých zplodin.

23
20

AKTIVNÍ SYSTÉM ASES-MOBILE

Kompaktní ochranné zařízení je určeno na omezení abnormálního tepla, automaticky sleduje a potlačuje nežádoucí tepelné jevy. Obsah chráněného prostoru je 900 l. 

15

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ

Systémy, které vám dokážeme nainstalovat, jsou profesionálně využívané po celém světě.

154
26

Jsme tu pro vás, abychom ochránili vaše podnikání

152